கொரோனா வைரஸை அழிக்க இத்தாலி சென்ற கியூபா நாட்டு மருத்துவர்களின் அறிவுரைகள்! நாமும் பின்பற்றுவோம்..