நாட்டில் இன்றும் 13 கொரோனா மரணங்கள் பதிவு! விபரம் உள்ளே!

நாட்டில் இன்றும் 13 கொரோனா மரணங்கள் பதிவு! விபரம் உள்ளே!


இலங்கையில் இன்றைய தினம் 13 கொரோனா மரணங்கள் பதிவாகியது.


 1. திவுலபிட்டிய பகுதியை சேர்ந்த 44 வயது பெண்ணொருவர்.
 2. ஜா-எல பகுதியை சேர்ந்த 70 வயது பெண்ணொருவர்.
 3. மாவில்மட பகுதியை சேர்ந்த 42 வயது ஆணொருவர்.
 4. நீர்கொழும்பு பகுதியை சேர்ந்த  68 வயது ஆணொருவர்.
 5. மாலபே பகுதியை சேர்ந்த 66 வயது ஆணொருவர்.
 6. மாலபே பகுதியை சேர்ந்த 82 வயது பெண்ணொருவர்.
 7. பொரளை பகுதியை சேர்ந்த 52 வயது ஆணொருவர்.
 8. நுவரேலியா பகுதியை சேர்ந்த 59 வயது ஆணொருவர்.
 9. முகத்துவாரம் பகுதியை சேர்ந்த 79 வயது பெண்ணொருவர்.
 10. நிட்டம்புவ பகுதியை சேர்ந்த 68 வயது ஆணொருவர்.
 11. பாணந்துறை பகுதியை சேர்ந்த 69 வயது பெண்ணொருவர்.
 12. புளத்சிங்கள பகுதியை சேர்ந்த 77 வயது பெண்ணொருவர்.
 13. கம்பஹா பகுதியை சேர்ந்த 80 வயது பெண்ணொருவர்.


இதனடிப்படையில் நாட்டில் இதுவரை ஏற்பட்ட கொரோனா மரணங்களின் எண்ணிக்கை 709 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
கருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post