க.பொ.த. உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியிடப்படும் தினத்தை அறிவித்த அமைச்சர்!

க.பொ.த. உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியிடப்படும் தினத்தை அறிவித்த அமைச்சர்!

க.பொ.த. உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் இன்னும் முதல் ஏழு நாட்களுக்குள் வெளியிடப்படும் என்று கல்வி அமைச்சர் ஜி.எல். பீரிஸ் தெரிவித்தார்.

கருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post