பயங்கரவாத கொள்கையுடன் கைதாகும் நபர்களுக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கும் புதிய விதிமுறைகள் தொடர்பான வர்த்தமானி வெளியானது! ( தமிழ் , சிங்களம், ஆங்கிலம்)

பயங்கரவாத கொள்கையுடன் கைதாகும் நபர்களுக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கும் புதிய விதிமுறைகள் தொடர்பான வர்த்தமானி வெளியானது! ( தமிழ் , சிங்களம், ஆங்கிலம்)

பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்பில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டுக்களுக்காக கைது செய்யப்படும் நபர்களை மறுவாழ்வளிப்பதற்காக புதிய விதிமுறைகள் அடங்கிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post