கொரோனா பரவல் காரணமாக வேலை இழந்த அல்லது பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டவர்களின் விபரங்களை கோரும் தொழில் அமைச்சு!

கொரோனா பரவல் காரணமாக வேலை இழந்த அல்லது பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டவர்களின் விபரங்களை கோரும் தொழில் அமைச்சு!

கொரோனா பரவல் காரணமாக வேலை இழந்த அல்லது பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட தனியார் துறை ஊழியர்கள் தொழில் அமைச்சகத்தினை தொடர்புகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

அமைச்சகத்தின் இலக்கமான 0112368502 அல்லது [email protected] மின்னஞ்சல் முகவரி வழியாக தொழிலாளர் அமைச்சகத்திற்கு தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டனர்.


கருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post