கெலிஓயா - கழுகமுவ அபிவிருத்தி சங்கத்தின் (KDS) பங்களிப்பில் 08 பாடசாலைகளில் மரம் நடும் நிகழ்வு!

கெலிஓயா - கழுகமுவ அபிவிருத்தி சங்கத்தின் (KDS) பங்களிப்பில் 08 பாடசாலைகளில் மரம் நடும் நிகழ்வு!

Gelioya Kalugamuwa

KDS 2003 O/L Batch இன் சிறந்த முன்மாதிரி


கெலிஓயா - கழுகமுவ அபிவிருத்தி சங்கம் "பசுமையான பாடசாலை, ஆரோக்கியமான சூழல்" எனும் திட்டத்தில் 08 பாடசாலைகளுக்கு சுமார் 150க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகளை வழங்கி இத்திட்டத்திட்கு பங்களிப்பு செய்துள்ளனர். இப்பங்களிப்பின் மூலம், இந்நாட்டிற்கு சிறந்த முன்மாதிரி ஒன்றினை பதிவு செய்துள்ளனர்.


பாடசாலைகளில் சிறந்த பசுமை சூழலை உருவாக்குவது, மாணவர்களின் கற்றல் செயற்பாடுகளுக்கும் அவர்களின் உடல் நலத்துக்கும் தேகாரோக்கியத்திற்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் என KDS உறுப்பினர்கள் கருதியதன் காரணமாக இச்சமூக பங்களிப்பை அவர்கள் வழங்கியமை பாராட்டப்பட வேண்டிய விடயமாகும். 


KDS இன் மேற்படி நன்னோக்கங்களை நிறைவேற்றி வைக்கும் வகையில் "ரம்ய லங்கா நிறுவனம்" களச்செயற்பாடுகளில் அவர்களுக்கு உதவியாக இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
கருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post