இனி 15 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதுப்பிக்க வேண்டிய அடையாள அட்டை!

இனி 15 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதுப்பிக்க வேண்டிய அடையாள அட்டை!


இலங்கையர்கள் அனைவரது தரவுகளும் உள்ளடக்கப்பட்ட இலத்திரனியல் சிப் கொண்ட அடையாள அட்டையை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அடையாள அட்டையை ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதுப்பிக்க வேண்டும் என ஈஸ்டர் தாக்குதல் தொடர்பான ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.

15 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனைத்து இலங்கையர்களுக்கும் இந்த அடையாள அட்டையை வெளியிடுவதற்கு ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.

உலகளாவிய ரீதியில் இந்தியா உற்பட பல நாடுகள் இலத்திரனியல் தேசிய அடையாள அட்டையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post