பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான ஆகக் குறைந்த இஸட் புள்ளிகள் வெளியானது!!

பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான ஆகக் குறைந்த இஸட் புள்ளிகள் வெளியானது!!

2019 ஆம் ஆண்டு நடாத்தப்பட்ட க.பொ.த உயர் தரப் பரீட்சைகளின் அடிப்படையில் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அனுமதிக்கான ஆகக் குறைந்த வெட்டுப்புள்ளிகனை பின்வரும் இணைப்பில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். 

இணைப்பு

Minimum Z-scores for selection to courses of study of universities in respect of each district and the detailed information on selection based on the GCE (A/L) Examination in 2019 can be accessed through the following modes;

$ads={2}

1. Websites
www.admission.ugc.ac.lk
www.ugc.ac.lk

2. Call 1919 (Government Information Centre)

3. SMS to 1919
Format:  ugc <space> Index Number -> send to 1919
Example: ugc 2223322 ->send to 1919

4. Call UGC –0112695301 , 0112695302 , 0112692357 , 0112675854

-teachmore.lk

கருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post