கப்பலில் ஏற்பட்ட தீ முழுமையாக கட்டுப்பாட்டுக்குள்!!

நிவ் டயமன்ட் (MT New Diamond) கப்பலில் பரவிய தீ முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை கடற்படை தளபதி தெரிவித்திருந்தார்.


கருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post