20ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் சட்டமா அதிபருக்கு அனுப்பு வைப்பு!

முன்மொழியப்பட்டுள்ள 20 ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டமூல வரைவு மீளாய்வுக்காக சட்டமா அதிபர் தப்புல டி லிவேராவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி தெரிவித்துள்ளார்.

கருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post