கேகாலை பகுதியில் கட்டடம் ஒன்றில் பாரிய தீ! (வீடியோ இணைப்பு)

கேகாலை பகுதியில் கட்டடம் ஒன்றில் பாரிய தீ! (வீடியோ இணைப்பு)


சற்றுமுன் கேகாலை, மத்திய சந்தைப்பகுதியில் கட்டிடம் ஒன்றில் பாரிய தீ பரவல் ஒன்று நிலவியுள்ளது. தீ ஏற்பட்டமைக்கான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை!


Previous Post Next Post