அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாய் மேலும் வீழ்ச்சியடைந்தது!!

அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாய் மேலும் வீழ்ச்சியடைந்தது!!

இலங்கை ரூபாய் அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக 196.05 ரூபாயாக மேலும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.


$ads={2}

இது டிசம்பர் 24, 2020 முதல் பதிவான ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு அதிக விற்பனையானகும்.

கருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post