மத்திய வங்கியின் 70 ஆம் ஆண்டு நிறைவு - புதிய ரூ. 20 நாணயம் ரூ. 1300 இற்கு விற்பனை!

மத்திய வங்கியின் 70 ஆம் ஆண்டு நிறைவு - புதிய ரூ. 20 நாணயம் ரூ. 1300 இற்கு விற்பனை!

இலங்கை மத்திய வங்கியின் 70 வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் வகையில் வெளியிடப்பட்ட ரூ .20 புதிய நினைவு நாணயம் இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் பேராசிரியர் டபிள்யூ.டி. திரு லக்ஷ்மன் ஜனாதிபதிக்கு வழங்கினார்.


$ads={2}

நாணயம் 7 பக்க அலுமினியம் மற்றும் வெண்கலத்தால் ஆனது. 3,000 நாணயங்கள் வெளியிட்டுள்ள போதிலும் மற்றும் புழக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படமாட்டாது. மத்திய வங்கி தலைமையகம் மற்றும் மாவட்ட கிளைகள் நாணயத்தை ரூ .1300 க்கு விற்பனை செய்யுவுள்ளது.
கருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post