பண்டாரகம, அட்டுளுகம அல் கஸ்ஸாலி முஸ்லிம் ஆரம்ப பாடசாலையின் 25 வருட சாதனை வீழ்த்தப்பட்டது!

பண்டாரகம, அட்டுளுகம அல் கஸ்ஸாலி முஸ்லிம் ஆரம்ப பாடசாலையின் 25 வருட சாதனை வீழ்த்தப்பட்டது!


பண்டாரகம, அட்டுளுகம அல்கஸ்ஸாலி முஸ்லிம் ஆரம்ப பாடசாலஹின் வரலாற்றில் ஒரு சாதனை 25 வருடங்களின் பின்னர்முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.


$ads={2}


1995 இல் ஐந்தாம் தரம் புலமை பரிசில் பரீட்சையில் 12 பிள்ளைகள் சித்தியடைந்திருந்தமையே அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள் சித்தியடைந்த ஆண்டாக இதுவரை இருந்து வந்தது. 

இவ்வருடம் 14 மாணவர்கள் சித்தியடைந்து 25 வருட சாதணையினௌ முறியடித்துள்ளனர். மேலும் 3 மாணவர்களினால் 181 என்றிருந்தபாடசாலையின் அதிகூடய புள்ளி இம்முறை முறியடிக்கப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. (யாழ் நியூஸ்)


கருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post