க.பொ.த சாதாரண தர மாணவர்களுக்கு கற்றல் விடுமுறை தொடர்பான அறிவித்தல்!

எதிர்வரும் 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதலாம் ஆம் திகதி முதல் 17 ஆம் திகதி வரை க.பொ.த சாதாரண தர மாணவர்களுக்கு கற்றல் விடுமுறை வழங்கப்படும் என கல்வியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைகள் ஜனவரி 18ஆம் திகதி தொடக்கம் ஜனவரி 27ஆம் திகதி வரை நடைபெறும். க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைக் காலப்பகுதியில் அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் விசேட விடுமுறை வழங்கப்படும். க.பொ.த சாதாரண தரத்தின் பின்னர் பெப்ரவரி 01 முதல் மீண்டும் அனைத்துப் பாடசாலைகளும் ஆரம்பமாகும்.

இந்நிலையில் 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான பொதுப் பரீட்சைகளுக்கான திகதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி,

தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை – ஒக்டோபர் 11ஆம் திகதி

க.பொ.த உயர் தரப் பரீட்சைகள் – ஒக்டோபர் 12ஆம் திகதி முதல் நவம்பர் 06 வரை

க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைகள் – ஜனவரி 18ஆம் திகதி முதல்; ஜனவரி 27ஆம் திகதி வரை இடம்பெறவுள்ளது.

இதற்கேற்ப ஒக்டோபர் 10 ஆம் திகதி முதல் நவம்பர் 08ஆம் திகதி வரை பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்படும்

மூன்றாம் தவணை நவம்பர் மாதம் 09ஆம் திகதி முதல் டிசம்பர் 23ஆம் திகதி வரையும், வருட இறுதி விடுமுறை டிசம்பர் 24 முதல் 2021 ஜனவரி 04ஆம் திகதி வரை எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கருத்து தெரிவிக்க..

Previous Post Next Post