முன்பள்ளி மற்றும் பாடசாலை திறப்பு திகதி அறிவிப்பு!

முன்பள்ளி மற்றும் பாடசாலை திறப்பு திகதி அறிவிப்பு!

அனைத்து முன்பள்ளி மற்றும் முதலாம், இரண்டாம் தர வகுப்புகளை எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 10 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.Previous Post Next Post