எதிர்வரும் பாக்கிஸ்தான் சுற்றுப்பயணம் மேட்கொள்ளவிருக்கும் இலங்கை அணி விபரம் வெளியானது!

சர்வதேச ஒருநாள் மற்றும் T20 போட்டிகளுக்காக பாக்கிஸ்தான் சுற்றுப்பயணம் மேட்கொள்ளவிருக்கும் இலங்கை அணி விபரம் வெளியானது!